Bedrift

Tjenester for næringsdrivende

Slamsuging (Tørt / Vått)

 • Septiktømming
 • Sandfang (alle størrelser og fasonger)
 • Alle typer masse og fraksjoner fra støv til pukk
 • Avdekking av kabler
 • Støvsuging av større flater og lokaler
 • Tømming av kjellere
 • Oljesøl og annen forurensing (strender, bekker etc.)
 • Rengjøring av landkummer
 • Transport av husdyrgjødsel for landbruket
 • Sandblåsesand
 • Sement
 • Rengjøring av kjettingkasser borerigger og skip
 • Transport av singel og utlegging på tak, fjerning av singel

Tjenester for næringsdrivende

Septiktømming
Vi utfører tømming og kontroll av septiktanker og fettutskillere. Mer info her.

Høytrykkspyling
Vi bruker høytrykkspyling til rensing av rør og konstruksjoner, fjerning av merker og grafitti, vasking og desinfisering.

 • Avløp
 • Drensrør
 • Kabelgater
 • Sjøvanns-/Kjølevannsinntak
 • Malingsfjerning på vegger og asfalt
 • Rørsnok for rensing av gjentettede rør

Tilstandsrapport over røropplegg (mer info her)

Nedgravde tanker
Oljetanker og andre lagertanker for miljøsensitive stoffer skal testes og evt. tømmes etter nærmere definerte intervaller. Vi tilbyr tømming og sertifisering av nedgravde tanker.

Vårt personale er trenet i og materiale er tilpasset tømming og testing av store, nedgravde tanker. Vi kan også tilby opptaking og deponering av utgåtte eller havarerte tanker.

Rekondisjonering av vannrør (mer info her)

Sanering og rensing av vannskader og kloakklekkasjer (mer info her)

Se våre leverandører, kunder og samarbeidspartnere her!