Offentlig

Tjenester for kommunale etater

Vi utfører tømming og kontroll av septiktanker og fettutskillere i Ålesund og omkringliggende kommuner. Vi betjener over 2000 septikabonnenter og tømmer mange fettutskillere. I tillegg tømmer vi sandfang og slamkummer på oppdrag fra bedrifter, borettslag o.l.

Stortingets vedtak som pålegger kommunene å innføre en ordning med tvungen, regelmessig tømming av alle septiktanker og kommunale slamavskillere, krever også at det tas i bruk mer profesjonelle metoder og løsninger.  Dette gjelder også behandlingen og eventuelt gjenbruk av septikslam.  Mange kommuner har derfor valgt å knytte til seg en slamentreprenør som tar hånd om hele innsamlingsprosedyren, slik at kommunen kan konsentrere seg om sine primæroppgaver.

Se våre leverandører, kunder og samarbeidspartnere her!

Kommunaltjenester