Andre tjenester

Vi tilbyr også en rekke andre tjenester.

Laboratorium

Vår laboratoriumstjeneste tilbyr grundige analyser av væsker, slam og faste stoffer. Vi nøye undersøker alt avfall som kommer inn til oss som en del av vår omfattende mottakskontroll. Dette sikrer korrekt behandling av avfallet og optimal gjenvinning. Etter at avfallet er behandlet, blir det naturligvis testet før det gjenbrukes.

I vårt laboratorium kan vi for tiden utføre en rekke analyser, inkludert olje i vann, pH, konduktivitet, tetthet, suspenderte stoffer (SS), tørrstoff (TS), tungmetaller, cyanid, AOX, fenol, nitrogen, fosfat og andre spektrofotometriske analyser. Vi tilbyr også analyser som BOF5, KOF og flammepunkt.

Vi har ingen postgang, og vi kan tilby kort ventetid for våre analyser. Vår testing er lokal, og vi eliminerer behovet for kompliserte skjemaer.

Vår erfarne laboratoriepersonalet, bestående av dyktige laboranter og kjemiingeniører, kan også hjelpe med prøvetaking i feltet og gi råd om hvilke analyser som er nødvendige. Vi er åpne for å utvide vårt utvalg av analyser basert på kundenes behov og etterspørsel.

Ta direkte kontakt med Christine på LAB, tlf: 971 13 900.

Kontakt oss

Har du problem med tett avløp? Ta kontakt med oss i Slamsug AS for en uforpliktende samtale.

Slamsug AS

Alvikvegen 201a
6019 Ålesund

hCaptcha