Tømmetjenester

Vi suger opp alle typer slam med våre slamsugere og supersugere.

Som regel skiller man mellom tørt og vått slam:
Vått slam som for eksempel septik, fett, sand og olje suges opp med en slamsuger. Flere av våre slamsugere er også godkjent for transport av farlige væsker som spillolje, bensin, diesel ol.


Typiske jobber for en slamsuger er tømming av:

  • Septiktanker
  • Fettutskillere
  • Oljeutskillere
  • Sandfang
  • Ensilasje

Tørre masser som støv, aske, singel og flis kan suges opp med våre supersugere.
En supersuger har en enorm vakuumpumpe som har en kapasitet på 10000m3 med luft i timen. Dette gjør det mulig å suge ut masser på lange avstander, eller for å avdekke kabler og rør på en særs skånsom måte. En supersuger blir ofte kalt tørrsuger fordi de stort sett suger tørre masser.
Typiske jobber som er perfekt supersuger er: Avdekking av kabler og rør- Fjerning av kiselgur fra gulv i gamle hus- Suging av aske, for eks fra forbrenningsanlegg - Suging av filtersand og kullfilter. - Transport av masser hvor det er vanskelig å komme til med anleggsmaskiner.

Uansett hvilket slam som skaper problem for deg, kan vi selvfølgelig hjelpe! Vi tilbyr tømming og kontroll av din utskiller, og sørger for at denne til enhver tid er i forskriftsmessig stand. Slamsug leverer selvfølgelig alt avfall til godkjent mottak og leveringssted.

Kontakt oss

Har du problem med tett avløp? Ta kontakt med oss i Slamsug AS for en uforpliktende samtale.

Slamsug AS

Alvikvegen 201a
6019 Ålesund

hCaptcha